Khóa học kế toán thực hành thực tế (Cho người đã học kế toán)

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Trung tâm kế toán Thanh An là khóa học kế toán thực hành tốt nhất tại Đà Nẵng dành cho những người muốn làm kế toán thực tế: Thực hành kê khai thuế...

Mr An, Giáo viên trung tâm thực hành kế toán Thanh An 999 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

  • Xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai thuế thực tế...
  • Xử lý toàn bộ các nghiệp vụ kế toán mới nhất...
  • Trực tiếp kê khai thuế GTGT, TNCN các doanh nghiệp đang hoạt động...
  • Trực tiếp tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN...

Giới thiệu khóa học

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Trung tâm kế toán Thanh An là khóa học kế toán thực hành tốt nhất tại Đà Nẵng dành cho những người muốn làm kế toán thực tế: Thực hành kê khai thuế, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm …

Trong khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế này các bạn sẽ ĐƯỢC TRỰC TIẾP làm các công việc của người kế toán tổng hợp thực tế ngoài Doanh nghiệp phải làm hiện nay như:

– Xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai thuế (thực hành trên phần mềm HTKK), hạch toán xử lý các nghiệp (thực hành nhập liệu vào Mẫu số sách Excel và phần mềm kế toán Misa)

– Thủ tục với các cơ quan chức năng như: Cơ quan thuế, Cơ quan BHXH, Sở lao động thương binh xã hội, Sở kế hoạch đầu tư, Liên đoàn lao động …

– Các thủ tục như: Thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn điện tử, thủ tham gia BHXH, thủ tục đăng ký thang bảng lương, đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc…

– Xử lý toàn bộ các nghiệp vụ như: Tính lương, trích BHXH, trích khấu hao, xuất nhập tồn, tính giá thành, kết chuyển, tính thuế TNCN, Tính thuế TNDN tạm tính …

– Xử lý các trường hợp sai sót như: Hóa đơn viết sai, kê khai sai (điều chỉnh bổ sung) …

– Trực tiếp kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng (Qúy) … Báo cáo sử dụng hóa đơn

– Trực tiếp tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN

– Áp dụng theo các chế độ kế toán mới nhất hiện nay (Thông tư 133 và 200)

Nội dung khóa học

Những học viên phù hợp với Khóa học thực hành kế toán thực tế này:

– Những bạn sinh viên kế toán mới ra trường, đã học kế toán (Biết định khoản hạch toán)

– Những bạn đang làm kế toán viên, kế toán nội bộ …

-> Các bạn muốn tự mình lên được Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cuối năm.

1, Nội dung khóa học kế toán thực hành thực tế:

Các bạn sẽ được bàn giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế gồm: Phiếu thu, chi,

xuất kho nhập kho, hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, các biểu mẫu …

=> Dựa vào bộ hóa đơn, chứng từ đó Giáo viên (là những Kế toán Trưởng, kế toán Tổng hợp) sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tất cả các công việc cụ thể như sau:

Phần 1:

Học kế toán thuế thực hành kê khai, Lập tờ khai Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK (10 buổi):

– Cập nhật những Luật thuế mới nhất hiện nay (Những chú ý của Luật thuế mới).

– Công việc của người kế toán cần làm đối với DN mới thành lập, đối với DN đã và đang hoạt động.

– Các thủ tục với Cơ quan thuế như: Thủ tục đăng ký pp kê khai thuế GTGT, thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hạch hạch đầu tư…

– Thực hành xử lý hóa đơn: Cách viết hóa đơn, xử lý hóa đơn khi viết sai, Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Thực hành kế khai lệ phí môn bài: Xác định mức lệ phí môn bài phải nộp, kê khai qua mạng.

– Thực hành kê khai thuế GTGT: Cách xác định kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp, cách kê khai theo tháng hay theo quý, cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK, cách kê khai điều chỉnh bổ sung khi kê khai sai.

– Thực hành thuế TNCN: Cách tính thuế TNCN, Cách đăng ký MST cá nhân, người phụ phuộc giảm trừ gia cảnh …

– Thực hành thuế TNDN: Cách tính thuế TNDN tạm tính hàng quý, thuế suất …

– Xác định các khoản chi phí được trừ, không được trừ, miễn thuế … khi tính thuế TNCN và TNDN

– Thực hành lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN (Phân tích từng chi tiểu trên tờ quyết toán thuế)

Phần 2:

Thực hành lên sổ sách, lập BCTC trên Excel với 3 loại hình doanh nghiệp là:

Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu (Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133) (10 buổi):

– Hướng dẫn cách lựa chọn Chế độ kế toán, hình thức ghi sổ, tính giá hàng tồn kho,

phương pháp trích khấu hao TSCĐ … sao cho phù hợp với DN.

– Các thủ tục với Cơ quan chức năng như: Thủ tục đăng ký thang bảng lương,

tham gia BHXH, đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ…

– Hướng dẫn sử dụng những hàm thường dùng để làm sổ sách kế toán trên Excel.

– Thực hành nhập liệu (hạch toán) vào số sách kế toán Excel tất cả các nghiệp vụ như:

Mua hàng, bán hàng, tính lương, trích BHXH, tính phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ, nhập xuất tồn ….

– Thực hành xử lý các nghiệp vụ khó như: Hàng bán trả lại, Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán,

hàng khuyến mãi, cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, hàng về trước hóa đơn về sau …

– Thực hành lập các sổ: Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, Sổ cái các TK,

Bảng tổng hợp công nợ, bảng thanh toán tiền lương …

– Thực hành kết chuyển các bút toán cuối kỳ như: Kết chuyển thuế GTGT,

doanh thu, chi phí, cân đối lãi lỗ …

– Thực hành lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Thuyết minh BCTC,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ (Phân tích báo cáo tài chính)

Phần 3: Thực hành lên sổ sách, lập BCTC trên phần mềm kế toán Misa với loại hình doanh nghiệp:

Sản xuất (Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200) (8 buổi):

– Sang phần 3 này thì các bạn sẽ được thực hành lên BCTC với lại hình DN khó hơn

và tổng hợp hơn đó là DN: Sản xuất (Thêm phần tính giá thành và áp dụng theo Thông tư 200)

-> Tức là chương trình đào tạo cũng giống như phần 2: Từ việc thiết lập phân hệ trên phần mềm Misa,

hạch toán vào phần mềm, hoàn thiện sổ sách, Lập Báo cáo tài chính trên Misa…

———————————————————————————

Ngoài việc được thực hành làm các công việc kế toán thực tế trên các bạn còn được chia sẻ các KINH NGHIỆM và KỸ NĂNG thực tế như:

– Kỹ năng quyết toán thuế với cơ quan thuế, cách đối đáp và giải trình với cơ quan thuế, tối tưu chi phí thuế phải nộp…

học kế toán thực hành

(Hình ảnh phòng học kế toán thực hành thực tế)

Lưu ý: Ngoài khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế (dành cho người đã học kế toán) thì tại Kế toán Thanh An còn có khóa học

dành cho những người chưa học gì về kế toán (mới bắt đầu) hoặc học rồi nhưng quên hết (Không nhớ định khoản hạch toán) -> Các bạn

sẽ được học từ đầu, từ những nguyên lý kế toán cơ bản nhất, cách định khoản hạch toán …Chi tiết về khóa học các bạn xem tại đây nhé:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

2, Giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất:

– Giảng viên là những kế toán có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, đã và đang làm việc

tại những DN lớn,trong từng buổi học họ sẽ đưa ra những tình huống thực tế mà thường xuyên xảy ra tại DN và hướng dẫn xử lý những nghiệp vụ đó.

– Tài liệu: Gồm đầy đủ hóa đơn, chứng từ thực tế như: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, chi, xuất nhập kho, báo nợ, có, tem, vé…

– Cơ sở vật chất: Phòng học thoáng mát, có điều hòa, máy chiếu, máy tính.

– Trong lớp học thực hành kế toán tổng hợp học viên được trang bị mỗi người 1 máy tính

(Các bạn sử dụng máy tính trung tâm hoặc mang máy tính cá nhân đi đều được)

———————————————————————————————-

3, Hỗ trợ sau khi học xong:

Kết thúc khóa học kế toán thực hành thực tế các bạn sẽ được:

+) Tư vấn và giới thiệu việc làm.

+) Trong quá trình đi làm sau này nếu có vướng mắc có thể gọi điện đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ.

+) ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ

4, Địa chỉ học thực hành kế toán tại Đà Nẵng

——————————————————————————————————————-

5, Bản đồ chỉ đường: chi tiết các bạn xem tại đây:

Địa chỉ học kế toán thực hành đà nẵng

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Mr An Giáo viên trung tâm thực hành kế toán Thanh An

Tên thường gọi là Thầy An, nguyên sáng lập Trung tâm dạy kèm kế toán Thanh An.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghành dạy kế toán , nắm bắt được nhu cầu cần thiết về kiến thức theo từng bạn học viên, trung tâm kế toán Thanh An đã thiết kế tài liệu riêng theo từng học viên, giúp học viên học kế toán tiếp thu một cách nhanh chóng kiến thức.

1
Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of