Tin tức > THỰC HÀNH KẾ TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán.  

 Khoản chi phí tiền thuê nhà của cá nhân thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ thì không phải bạn nào cũng làm được.

 

Theo điều 71 của thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về hệ thống báo cáo tài chính thì trong hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục có Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo bắt buộc.

Nhưng Báo cáo tình hình tài chính này lại có 2 mẫu:

+ Mẫu B01a - DNN: Trình bày báo cáo tình hình tài chính theo tính thanh khoản giảm dần.

+ Mẫu B01b - DNN: Trình bày báo cáo tình hình tài chính thành ngắn hạn và dài hạn.
Mà thông tư 133/2016/TT-BTC cũng quy định rõ: Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.

 

Dạy kèm kế toán thực tế tại nhà thích hợp với những học viên muốn được trao đổi trực tiếp với giáo viên nhiều và không muốn học lớp đông người  do nhiều lý do.

 Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 có 2 Mẫu là: Mẫu B01a – DNN và Mẫu B01b – DNN.
Theo quy định: 
DN có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.

 Để giúp các bạn kế toán mới hệ thống các công việc cần làm khi chuẩn bị quyết toán năm, Bài viết tổng hợp, hướng dẫn các bước chi tiết cũng như cách sắp xếp và chuẩn bị sổ sách cần thiết khi quyết toán thuế

 

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày  tháng... Tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn không hợp lệ. Vì vậy kế toán cần phải biết cách xử lý nhưng sai sót đó khi gặp phải viết sai hóa đơn GTGT.

Căn cứ pháp lý:
+ Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC.
+ Khoản 7 Điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi TT 39)

 Khi doanh nghiệp phát hiện ra bị mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra: Liên 1 hoặc liên 3... thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định như sau:

 CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP 

«12»

Nội dung của website học kế toán  tại đà nẵng đang được bảo vệ bởi :DMCA.com Protection Status

Bạn đang tìm một địa điểm tốt để trao dồi kỹ năng về kế toán, đây là địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất tại đà nẵng ,Dạy kèm từng học viên .lớp từ 5 - 8 bạn.gọi ngay 0934 797 661 gặp Mr An.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keyword: học thực hành kế toán tại đà nẵng, thực hành kế toán đà nẵng, học kế toán thực tế tại đà nẵng, xe nâng đà nẵng